Męska ścieżka – Robert Stępień

Poszerzając naszą świadomość niechybnie dojdziemy do etapu, w którym będziemy musieli określić się jako mężczyźni. Nie wystarczy być uduchowionym, albo uziemionym.

Trzeba stać się mężczyzną i pielęgnować męskość, dla nas samych, dla naszego poczucia tożsamości i wartości.  Potrzebujemy wiedzieć i czuć co dla nas znaczy bycie męskim.

Potrzebujemy tego dla naszych kobiet, tych które już są przy naszym boku, albo dla tych, o których marzymy. Każdy chce być z prawdziwą kobietą, ale żeby to było możliwe, trzeba stać się prawdziwym mężczyzną. Trzeba nam się rozprawić ze stereotypami na nasz temat, tym co kreują mass media i tym co wmawiali nam rodzice i szkoła. Trzeba zweryfikować naszą wiedzę i odnaleźć się w męskiej roli w dzisiejszym świecie.

Jak przejawia się męskość na poziomie instynktu, przetrwania, budowania i stwarzania poczucia bezpieczeństwa?
Jak w relacjach z innymi mężczyznami, z kobietami i partnerkami?
Jak mieć być męskim i mieć otwarte i kochające serce?
Jest wiele pytań, na które potrzebujemy znaleźć odpowiedź, aby realizować się w harmonii ze światem. Dobrze jest rozumieć swoją rolę i dobrze jest mieć pewność kierunku w którym się zmierza.
Niech mężczyźni będą męscy, a kobiety kobiece, niech ten świat powróci do równowagi.

Bycia mężczyzną nie nauczy cię ani mama, ani dziewczyna, czy żona. Bycia mężczyzną może nauczyć cię tylko inny mężczyzna, lub najlepiej wielu z nich. Na początku był to ojciec – o ile był obecny w wychowaniu syna. Potem jednak bywa z tym bardzo różnie, a w dzisiejszych czasach nawet słabo. W efekcie przeżywamy kryzys wartości i często jesteśmy dość zagubieni.

Definicji nie ma jednej, każdy mężczyzna ma swój charakter, swoje wartości, swoje mocne strony, swoje hobby itd. Każdy mężczyzna powinien być sobą, ale każdy potrzebuje wiedzieć co to dla niego oznacza i jaki naprawdę chce być. Potrzebuje odkryć swoją indywidualność w oparciu o męskie wzorce, a najlepiej wiele wzorów.

Z tego wyłania się dla mnie następująca konkluzja: mężczyźni potrzebują się spotykać w męskim gronie i kształtować się wzajem. I taki mam pomysł i plan.

 

 

Robert Stępień

Trener met. EFT (Emotional Freedom Technique), coach (ICC), ekspert biologii totalnej, masażysta. Prezentuje holistyczne podejście do świata i ludzi (www.robertstepien.pl)